Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dariusz Ptasznik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIA VERDE Dariusz Ptasznik, ul. Tadeusza Kościuszki 19, 05-080 Izabelin. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji umowy. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie, biuro rachunkowe, ubezpieczyciele. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. W związku z obowiązkami prawnymi (ustawy podatkowe, o rachunkowości itp.) oraz usprawiedliwionym interesem administratora (dochodzenie lub obrona roszczeń przed sądem, marketing bezpośredni usług administratora) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia wykonania umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w określonych prawem sytuacjach oraz prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych - w celach marketingu bezpośredniego usług administratora po wykonaniu umowy. Może Pan/Pani również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szczegółowych informacji udzieli kierownik biura lub właściciel firmy.

Close Menu